Főoldal


 

 

 

A 2017. évi háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat (betöltetlen praxisok) tájékozatója és dokumentumai erre a linkre kattintva elérhetők.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására szól.

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A teljes pályázati anyag INNEN letölthető.

A pályázati dokumentáció (nyomtatványok) INNEN letölthető.

A betöltetlen praxisok listája INNEN érhető el.

Az OTH igazoláshoz szükséges formanyomtatványok a www.oali.hu honlapról tölthetőek le.

 

Elnyerhető támogatási összegek:

- legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 12.000.000,- Ft,

- legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 14.000.000,- Ft,

- legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 16.000.000,- Ft,

- legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 18.000.000,- Ft,

- legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 20.000.000, -Ft.


 

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi gyakorlatához híven folyamatosan törekszik minél több kedvezményes, vagy térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse, ezért a távoktatást 2017. évben is tagi szolgáltatásként tagjai számára térítésmentessé tette. A finanszírozási lehetőségek figyelembevételével 2017. I. félévében is 500 fő vehet részt a jelentkezés sorrendjében.

Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés lehetőségét és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a felhasználói kör és a számítógépet rendszeresen használó táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül megnyernünk a középső generációt valamint az örökifjú idősebb korosztályt is.

2017. I. félévre az alábbi távoktatási tanfolyamok kerültek meghirdetésre, melyekre – kizárólag - az OFTEX portálon keresztül lehet jelentkezni. (www.oftex.hu)

Kódszám:

Cím:

Kredit pont:

Időszak:

SE-FOG/2017.I./00001

Fogorvosi Távoktatás 2017 I./1

4

2017.01.06-02.28.

SE-FOG/2017.I./00002

Fogorvosi Távoktatás 2017 I./2

4

2017.03.01-04.30.

SE-FOG/2017.I./00003

Fogorvosi Távoktatás 2017 I./3

4

2017.05.01-06.30.

Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére térítésmentes.

Kreditpont: a továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont írható jóvá, melyet az évi 6 alkalommal elérhető 24 pontból szerezhetnek meg.

Célcsoport: a fogorvosi diplomával, vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők számára a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon választható” pontok közé kerül jóváírásra.

Őszintén reméljük, hogy a kollegák minél nagyobb számba kihasználják ezt a lehetőséget.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Hermann Péter
elnök
MOK Fogorvosok Területi Szervezete


 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1957-ben, és 1967-ben szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében 2017. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2017. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.


 

Tisztelt Tagjaink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy telefonhálózat szerelése miatt várhatóan 2017. január 16-17-i ügyfélfogadási napokon irodánk telefonon történő elérése akadályozott lesz.

Szíves megértésüket kérjük.


 

 

 

 
  Következő