Hírek2018-03-05


2018-02-02


2018-01-18


2018-01-16

Felhívás önkéntes munkára

2018. április 30 – május 05. között lesz a következő munkahét a Gyimesekben, Erdélyben.
A gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Lyceumban lévő rendelőnkben kezeljük a gyermekeket 3 – 18  éves korig.  A sürgősségi ellátás mellett konzerváló és megelőző terápiát, valamint szájhigiénia oktatást végzünk.

Várjuk minden kolléga jelentkezését, aki jó szívvel hajlandó egy hetet feláldozni a gyimesi csángó gyermekekért, akik különben nem jutnak fogorvosi ellátáshoz.

Hely: Gyimesfelsőlok  (Lunca de sus ) Erdély
Szállás: Bagoly Panzió, bőséges reggelivel és vacsorával 18,-€ / fő / nap

Lehet olcsóbban megszállni privát házaknál is. Az utazás saját szervezésben és költségre történik.

 

Részletes információ:

Aulenbacherné Dr. Nékám Krisztina
ktap@gmx.net
.
Dr. Knabbel Fogászati Segélyszolgálat


2018-01-16


Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  közleménye az  50 éve és 60 éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
    Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1958-ban, és 1968-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében 2018. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
    A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2018. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

 


Kapcsoldó dokumentumok

2018-01-08


Iktsz: VIII/1109-1/2017.

Tisztelt Kollegánk!

Ezúton értesítjük, hogy 2017. december 28. napján, a Magyar Közlöny 228. számában (38122. oldal) kihirdetésre került „A Kormány 456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról, mely alapján az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók szolgálatonként 3 millió forint összegű díjazásban részesülnek.

A rendelet szövege:

„A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/R. §-sal egészül ki:

„76/R. § Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltató – működési formától függetlenül – 2017 decemberében 3 000 000 forint összegű díjazásra jogosult szolgálatonként. A 3 000 000 forint összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok esetében időarányosan csökkentett mértékű díj megállapítására kerül sor. A díjazás a fogorvosi szolgálatok működésével összefüggésben használható fel. A díjazás felhasználása tekintetében a Vhr. 1. melléklet B) pontjában foglaltak az irányadók.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

(Vhr: 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet)

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ) az egészségügyért felelős államtitkársággal folytatott tárgyalásai alkalmával, az ágazatban dolgozó minden fogorvost érintő problémákra évek óta, folyamatosan felhívja a figyelmet. Az egészségügyi kormányzat által korábban megkezdett egészségügyi bérfejlesztés kapcsán számtalanszor jeleztük elégedetlenségünket, mivel a fogászati ellátórendszer minden szereplőjét folyamatosan és diszkriminatív módon kihagyták a bér- és a finanszírozási emelésekből.

A fogászati ellátórendszer részére juttatott korábbi, csekély mértékű támogatás is csak keserves és hosszan tartó kamarai tárgyalások eredményeként került kiutalásra. Ezzel kapcsolatban is jeleztük, hogy a hosszú évek óta kivéreztetett fogászati ellátásnak ez az összeg ugyan egy minimális segítséget ad, de a nagyfokú finanszírozási hiányt nem oldja meg, különös tekintettel arra, hogy ebből is a fogászati ellátás nem minden szereplője részesült.

Évek óta kérjük, hogy a kiemelt eszköz és anyag igény miatt is legalább a háziorvosi finanszírozás szintjére emeljék meg a fogorvosi szolgálatok finanszírozását. A tavalyi év során közgazdasági számításokkal alátámasztva elkészítettük a minimum díjtétel ajánlást, melyből egyértelműen kitűnik, hogy egy fogorvosi praxis finanszírozása minimálisan el kellene, hogy érje a havi 1.600.000,- Ft-ot.

A tárgyalások és a jogszabály tervezetek véleményezéseinél is jeleztük, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy azonos végzettséggel, képesítéssel rendelkező fogorvosnak csupán attól függjön a bére (illetménye), hogy milyen szolgáltatónál és jogviszonyban végzi tevékenységét.

A MOK FTESZ - a lehetőségeihez mérten -, mindent megtesz a Kormány illetékeseivel folytatott tárgyalások alkalmával, hogy a fogászati ellátás összes fogorvosának megbecsülése a Kormányzat részéről is a megfelelő szintre kerüljön.

E hosszas tárgyalások eredménye az államtitkár úr által november végén bejelentett és a fenti jogszabályban kihirdetett 3 millió forintos díjazás, melyre vonatkozóan szeretnénk elérni, hogy a jövőben beépüljön a finanszírozásba.

A korábbi tárgyalások alkalmával szóbeli ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy 2017. december 31-ig az alapellátást végzők, majd 2018. I. negyedévében a fogorvosi szakellátást végzők részesülnek támogatásban. Bízunk abban, hogy a sajtótájékoztatóban is elhangzott ezen kérés és ígéret valóban teljesítésre kerül, melyet természetesen a sok éves elmaradás miatt csak első lépésként tudunk elfogadni.

A MOK FTESZ az érdekegyeztetések során továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fogorvosok tevékenységét megfelelő szinten biztosító finanszírozási rendszer kerüljön kialakításra.


Eredményekben gazdag új esztendőt kívánva,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Hermann Péter
elnök


Kapcsoldó dokumentumok

2017-12-28


2017-11-03

Felhívás

Önkéntes munkára keresünk lelkes kollégákat , és asszisztenseket akik szívesen részt vennének Erdélyben a gyimesfelsőloki Lyceum, valamint a gyimesbükki árvaház gyermekeinek (3-18 éves korig) fogászati kezelésében.

A Lyceumban van egy háromszékes rendelö felszereléssel és anyaggal ellátva.

A következő munkahét 2017. október 30-tól november 4-ig lesz.

Az utazás és a szállás költségeit a kollégák maguk viselik.

Jelentkezés és részletes információ:

Aulenbacherné Dr. Nékám Krisztina
Email.:  ktap@gmx.net
Tel.:  0049 / 8856 / 8869
Mobil: 0049 / 170 / 52 53 343


2017-10-12


Kapcsoldó dokumentumok

2017-10-03

  Következő